İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımızın Mesajı

 

 

Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, baş döndürücü hızla dönüşen dünyada Uluslararası İlişkiler disiplininin artan öneminin farkında olarak bu dönüşüme göre başta ders programı olmak üzere eğitim ve öğretim metodolojisini de sürekli güncelleyerek öğrencileri dijital çağın ve özellikle de gelecek yapay zeka çağının gerekliliklerine göre hazırlamayı misyonu olarak addetmiştir. Bu bağlamda bölümümüz, sancılı bir kriz ve dönüşüm sürecinden geçen dünyada öğrencilerimizin küreselleşmenin krizini yaşayan uluslararası siyasetteki sorunları analiz etme ve bunlara özgün cevaplar üretebilecek donanıma sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Bu çerçevede bölümümüz, dönüşen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak başta olmak üzere paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda ders programına yeni seçmeli dersler ekleyerek sürekli kendini güncellemektedir. Örneğin yeni diplomatik araç ve yöntemlerinin ortaya çıktığı 21. yüzyıl diplomatik ortamına uygun olarak yumuşak güç, sosyal medya diplomasisi, Twitter diplomasisi, dijital diplomasi, kültür diplomasisi, diaspora diplomasisi ve insani diplomasi gibi yeni diplomasi çeşit ve mekanizmalarını içeren Kamu Diplomasisi dersi ile hem lisans hem de yüksek lisans programında öğrencilere yeni konu ve çalışma alanları sunmaktadır. Özellikle Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, Yüksek Lisans programında kamu diplomasisi, insani diplomasi, kültür diplomasisi, yumuşak güç ve medya savaşları, su savaşları, enerji savaşları gibi yeni ve az çalışılmış alanlarda tez çalışmalarıyla ön plana çıkmayı hedeflemektedir.

Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, dinamik, genç ve yeni araştırmalara odaklı öğretim kadrosu ile öğrencilerimize hem sınıf içinde hem de sınıf dışında interaktif eğitim ve öğretim ortamı sunmaktadır. Özellikle bölümüzle entegre çalışan Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk ve tek olan Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin uluslararası düzeyde alanının önde gelen duayen hocalarını üniversitemize getirmesi, bölümümüz öğrencilerinin ders dışı etkinlikleri için büyük bir fırsat sunmaktadır. Örneğin geçen yıllarda alanının önde gelen duayen hocaları Prof. Dr. Fuat KEYMAN, Uluslararası İlişkiler alanında ilk Türkçe ders kitaplarını yazan Prof. Dr. Tayyar ARI, TÜBA eski Başkan Yardımcısı ve Dünya Bilim ve Sanat Akademisi Üyesi Prof. Dr. Nuri YURDUSEV, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politika Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı ERHAN ve Oğuz ÇELİKKOL, Uluç ÖZÜLKER gibi Büyükelçileri üniversitemize konuşmacı olarak getiren Kamu Diplomasisi Merkezimiz, bölümümüz öğrencilerinin uluslararası düzeyde tanınan duayen hoca ve Büyükelçileriyle tanışma ve fikir teatisinde bulunma imkanı sunmaktadır. Bu etkinliklerin en önemli unsuru ise Uluslararası İlişkiler Bölümüzün bir araştırma merkezi olan Kamu Diplomasisi Merkezi'nin öğrencilerimizin kurduğu Uluslararası İlişkiler Kulübü ile ortaklaşa faaliyet ve etkinlikler düzenleyerek doğrudan öğrencilerimizin deneyim kazanmasını sağlamasıdır.

Balkanlara çok yakın bir mesafede bulunan üniversitemiz, -örneğin Bulgaristan’a 40 km- bu özelliğiyle öğrencilerimize başta Erasmus programı olmak üzere kendilerinin de katılacağı uluslararası programlar aracılığıyla uluslararası etkileşim imkanları sunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz okulda aldıkları bilgileri sahada deneyimleme imkanlarına kavuşmaktadır. Bu yönüyle bölümümüzün Uluslararası İlişkiler programı, öğrencilerimize hem teorik hem de pratik yapma imkanlarını sunmaktadır.

Son olarak temelde diplomatlık eğitimini içeren Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, mezunlarına başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm devlet ve özel sektör kuruluşlarının dış ilişkiler birimlerinde çalışabilmelerini sağlayacak donanımlar sunmaktadır. Özellikle bölümümüzün yeni alanlardaki ders programı sayesinde Lisans ve Yüksek Lisans öğrencilerimiz, Kamu Diplomasisi kurum ve kuruluşları olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve yurtdışındaki Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve TİKA gibi kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek düzeyde eğitim ayrıcalıklarına sahip olmaktadırlar. Bunların yanında mezunlarımız, ulusal ve uluslararası think tank kuruluşları ile STK’larda da çalışabilecek donanıma sahip olmalarıyla ayrıcalıklı özellikleriyle ön plana çıkmaktadırlar. Bu bağlamda Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, öğrencilerine yenilikçi, girişimci, özgün analiz yapabilme ve interaktif katılımcı bir Lisans ve Yüksek Lisans eğitim ve öğretim imkanlarından faydalanma fırsatı sunmaktadır.

Kırklareli Üniversitesi'nde buluşmak üzere...

Başarılar dilerim.

Doç. Dr. Muharrem EKŞİ

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.