İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü başarıyla tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Özellikle bakanlıklarda ve müsteşarlıklarda uzmanlıktan denetmenliğe birçok pozisyonda görev alabilirler. Dışişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazananlar “Diplomatlık” sıfatıyla görev yapabilirler. Özel sektörde ise, uluslararası banka ve şirketlerde, yurt dışıyla koordinasyonu sağlamanın yanı sıra insan kaynakları pozisyonunda da istihdam edilme imkânına sahiptirler. Öte yandan, akademisyenlik de hem üniversitelerde hem araştırma merkezlerinde hem de çeşitli bölgesel çalışma kurumlarında kendilerine iş imkânı sunabilecek bir alan olabilir. Uluslararası örgütlerde çalışma imkânı da olan mezunlarımız, uzmanlaştıkları alanlardaki deneyimleriyle akademik dergilerde çalışabilir veya araştırmacı olabilirler.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.