İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ
 

Hızla büyük bir köy haline gelen dünyamızda, geçmişinden aldığı büyük tecrübenin ışığı altında bu hızlı değişimi doğru okuyabilen, sahip olduğu özgüveni ile bu değişime ayak uydurabilen, başkalarının fikirlerine önyargısız yaklaşabilen, yeniliğe açık, eleştirel bakış sahibi, kolektif çalışma yeteneğine sahip, genel kültürü yüksek, duyarlı bireyler yetiştirmek. Böylelikle ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu uzmanların yetişmesine katkı sağlamak; bunun yanında öğrencilerimizin iş ve kariyer beklentilerine cevap vererek onları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamaktır.

 
VİZYONUMUZ
 

Geçmişinde uluslararası alanda sahip olduğu büyük tecrübesini, yirmi birinci yüzyılın gereksinimleriyle uyumlu bir sentez haline getirebilen, katılımcı, özgürlükçü ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine zemin hazırlamak ve uluslararası standartlarda eğitim veren bir bölüm olmak.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.