İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerimizin Kitapları

Baskı yılına göre sıralanmaktadır.

 

 

Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL, Doç. Dr. Muharrem EKŞİ, (Ed.), Uluslararası İlişkiler'de Güncel Sorunlar, Akçağ Yayınları, 2019.

 


 

 


Dr. Öğr. Üyesi İhsan Ömer ATAGENÇ, Kemalizmin Soğuk Savaş Tecrübesi Sağ Kemalizm Üzerine Bir Deneme, Kriter Yayınları, 2019.

 


 

 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Ömer ATAGENÇ, 1960-1980 Dönemi Türkiye Solunun Kıbrıs Politikası, Detay Yayıncılık, 2018.

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALBAYRAK, Uluslararası Yatırım Hukukuna Küresel Anayasacılık Yaklaşımı, On İki Levha Yayınları, 2018.

 


 

Arş. Gör. Cihan YAYLAK, İdari Yargılama Usulünde Hukuka Aykırı Delillerin Değerlendirilmesi, On İki Levha Yayıncılık, 2018.

 


 

Doç. Dr. Muharrem EKŞİ, Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Genişletilmiş 2. Baskı, Siyasal Kitabevi, 2018.

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALBAYRAK & Prof. Dr. Fatma TAŞDEMİR, (Editör), Uluslararası İnsancıl Hukuk: Kavramlar, İlkeler ve Yeni Gelişmeler, Adalet Yayınevi, 2018.

 Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, Gerçekleşemeyen Türk - Sovyet İttifakı (1939), Paradigma Akademi Yayınları, 2017.

 


 

Doç. Dr. Muharrem EKŞİ, The Rise and Fall of Soft Power in Turkish Foreign Policy During JPD, Lambert Academic Publishing, 2016.

 


 

Doç. Dr. Muharrem EKŞİ, Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası, 1. baskı, Siyasal Kitabevi, 2014.

 


 

Arş. Gör. Altuğ KOÇ, CHP'de "Ortanın Solu" Söylemi ve 1965 Seçimleri, Dezanj Yayınları, 2014.

 


 

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU & Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Avrupa Kimliği Kurgusu, Paradigma Akademi Yayınları, 2013.

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALBAYRAK, Uluslararası Hukukta Hedef Alarak Öldürme, On İki Levha Yayınları, 2013.

 


 

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU & Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Avrupa Kimliği Kurgusu, Kriter Basım Yayın Dağıtım, 2011.

 


 

Dr. Öğr. Üyesi Gülara YENİSEY, İran'da Etnopolitik Hareketler 1922 - 2004, Ötüken Neşriyat, 2008.

 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.