İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kuzey Irak Referandumu ve Türkiye'ye Etkileri Paneli Düzenlendi (18 Ekim 2017)

20/10/2017 15:09:08 - 24/10/2018 15:09:08 - 6984 Okunma

Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün, Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kulübü ile birlikte hazırladığı "Kuzey Irak Referandumu ve Türkiye'ye Etkileri" Konferansı 18 Ekim 2017 tarihinde, Arş. Gör. Gökhan ALBAYRAK, BİLGESAM Ortadoğu Uzmanı Ali SEMİN ve Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre OZAN'ın davetli konuşmacı, Kırklareli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muharrem EKŞİ'nin moderatör olarak katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Yoğun ilgi gören konferansta, Arş. Gör. Gökhan ALBAYRAK, konuşmasında uluslararası hukuk kapsamında referandum ile ayrılmanın imkanları ile ilgili tartışmalarda Kuzey Irak'ta yapılan referandumun yerini analiz etmiştir. Albayrak, Kuzey Irak'ta yapılan referandumun "ayrılma" statüsünde bir hak doğurmadığını, "ayrılma" kavramı ile ilgili bir serbestliğin ve yasağın olmadığını belirtmiştir. Ayrıca Kuzey Irak'ın "bağımsızlık" ilanının Irak Anayasası bağlamında geçerli olmadığını ifade eden Albayrak, uluslararası ilişkilerdeki güç dengelerinin genel olarak hukuksal süreçlerinin önüne geçtiğini ve bu bağlamda referandum ile bağımsızlık ilanının hukuki bir mesele olmanın ötesinde mevcut güç ilişkileri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine eklemiştir.

BİLGESAM Ortadoğu Uzmanı Ali SEMİN, Kuzey Irak'ta Kürtlerin mevcut durumda bir devlet kurmasının pek çok açıdan zorluklarına değinmiştir. Günümüz itibariyle Kuzey Irak'ta yaşayan Kürtlerin siyasal, ekonomik, sosyolojik ve kültürel olarak bölünmüşlüğüne vurgu yapan Semin bu engellerin bölgede talep edildiği gibi devletin kurulmasına engel olduğunu belirtmiştir. Bunun yanısıra ekonomik olarak diğer Ortadoğu ülkeleri gibi enerji kaynaklarına bağımlı bir diplomasi yürütüldüğünü belirten Semin, petrole bağımlı bir bağımsızlık ilanının Kuzey Irak açısından olumlu bir gelişme olmayacağını, diğer temel ekonomik sorunların mevcut bağımlılık ilişkilerini devam ettireceğini ifade etmiştir. 

Yrd. Doç. Dr. Emre OZAN ise Ortadoğu’da devam eden istikrarsızlık ve belirsizlik sürecinin özellikle Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüklerini tehdit eden bir kaosa dönüştüğünü belirtmiş, Türkiye'nin karşılıklı ekonomik bağımlılık yoluyla bölgesel barış inşa etme politikasını tedricen terk etmeye başladığını ve Kuzey Irak’taki referandumun bu değişimi pekiştiren bir gelişme olduğunu ifade etmiştir. Ozan, Türkiye’nin en güvenilir ortaklarından birinin bölgesel belirsizliği fırsat bilip bağımsızlık yönünde hareket ediyor olmasının Türk dış politikasında realist paradigmaya kesin olarak geri dönülmesi anlamına gelmekte olduğunu sözlerine eklemiştir.

Uluslararası İlişkiler Kuzey Irak Ortadoğu Referandum

Facebook Twitter Google Plus
Kuzey Irak Referandumu ve Türkiye'ye Etkileri Paneli (18 Ekim 2017)
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.