İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Dr. İhsan Ömer Atagenç Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi'ne Katılmıştır (Ekim 2017)

20/10/2017 15:07:09 - 30/06/2019 17:28:55 - 4028 Okunma

Bölümümüz öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. İhsan Ömer ATAGENÇ 16-17 Ekim tarihlerinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen "Ekim Devrimi'nin 100. Yılında Sovyetler Birliği, Soğuk Savaş ve Uluslararası Sistem" başlıklı kongrede "Türkiye Solunda Anti-Sovyetizm: Sosyal Emperyalizm Kavramı, Üç Dünya Teorisi ve Proleter Devrimci Aydınlık Hareketi (PDA)" konulu tebliğsini sunmuştur.

Kongre Tebliğ Uluslararası İlişkiler Ekim Devrimi Ankara Üniversitesi Uluslararası Sistem

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.