İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Adnan Seyaz'ın Konferans Bildirisi (Kasım 2016)

24/11/2016 11:34:15 - 30/06/2019 17:27:16 - 5588 Okunma

Bölümümüz Arş. Gör. Adnan SEYAZ, Varşova Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsü ve Lodz Üniversitesi Uluslararası ve Siyasi Çalışmalar Fakültesi'nin Prag Karl Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği "Çağdaş Dünyanın Problemleri Karşısında NATO - Varşova 2016 Zirvesi Sonrası" başlıklı konferansta "Kırım'ın İşgali Sonrası Karadeniz Güvenliği NATO-Rusya İlişkilerinden Nasıl Etkilendi?" konulu bildirisini sunmuştur. Bildiride NATO genişlemesi sonucu, Rusya haricinde NATO üyesi ve ortağı olan ülkelerle çevrili bir Karadeniz'den, Kırım'ın işgali sonrası Rusya'nın bölgeye ağırlığını koyduğu bir Karadeniz'e gelindiği üzerinde durulmuştur. 2020 yılı itibariyle donanmasını büyüten ve modernize eden Rusya'nın Sivastopol üssünü de artık kendi istediği gibi kullanabilmesinin bir sonucu olarak sadece Türkiye değil tüm NATO donanma gücüne denk hatta onu geçecek bir seviyeye ulaşacağı belirtilmiştir.

Konferans açılışını NATO Genel Sekreteri Yardımcı Asistanı Dr. Jamie Shea'nın gerçekleştirdiği oturumda Ian Brzezinski (Atlantik Konseyi) , David A. Shlapak (RAND Corporation) ve Martin Zapfe (Global Security Team) açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler. Bu ana oturum ve sonraki eş zamanlı 4 ayrı oturumda NATO'nun Varşova Zirvesi'nde alınan kararlar, NATO'nun Doğu-Kuzey ve Güney Kanatları, Rusya'nın son dönem tutumu sonrası alınacak önlemlerin yanı sıra enerji güvenliği, siber güvenlik gibi konular masaya yatırıldı.

Konferans

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.