İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölümümüz Tarafından Türkiye-Rusya İlişkileri ve Enerji Güvenliği Paneli Gerçekleştirildi (17 Aralık 2015)

20/12/2015 15:09:12 - 23/10/2018 15:09:12 - 7940 Okunma

Uluslararası İlişkiler Bölümümüz ve Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’mizin organize ettiği  “Türkiye-Rusya İlişkileri ve Enerji Güvenliği” Paneli Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim KALKAN açılış konuşmasında bölümümüzün ve yeni kurulan Kamu Diplomasisi (KADAM) Merkezi’nin ilk etkinliği olması sebebiyle güncel bir konu hakkında düzenlenen etkinliğin önemine dikkat çekti. KADAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ekşi’nin moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neziha Musaoğlu, Suriye Krizi ve Enerji konusundaki tereddütler sebebiyle son dönemde oldukça gündemde olan konu hakkında tarihsel süreci göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkat çekti. Tarihsel süreçte birçok kez karşı karşıya gelmiş olsa da iki ülkenin derin tarihsel ilişkilerinin bulunduğunu ve bu bağlamda ilişkilerde daha fazla sertleşme beklemediğini belirten Musaoğlu, iki ülke arasında güncel problemin Suriye Krizindeki farklı tutumlar olduğunu aktardı. Türkiye’nin küresel bir krizle karşı karşıya olduğunu öne süren Musaoğlu şöyle devam etti:

“İlişkilerin odağına Suriye Krizini koyuyorum. Suriye sorunundaki son perdede, 2011 yılında başlayan, yerel düzeyden bölgesel düzeye, bölgesel düzeyden küresel düzeye taşınan bir sorun söz konusu. Gelinen noktada Ortadoğu’daki güç dengeleri, çok radikal bir biçimde değişti. Bu tablo içerisinde Rusya’nın değişen politikasının işaretleri nelerdi? Aslında Türkiye tarafından düşürülen savaş uçağından da önce, eylül ayında DAEŞ'e karşı mücadelede, Rusya, ABD ve diğer batılı devletler ile saf tuttu. Ne oldu da Rusya, Ortadoğu konusunda 'bekle gör' politikası izlerken, birden bire askeri araçlara başvurdu?

Son olarak Türkiye-Rusya İlişkilerinin sadece bir uçak krizine indirgenmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Neziha Musaoğlu, Türkiye’nin diyalog kurma çabalarının cevapsız kaldığına dikkat çekti.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Elemanı Nuri G. Toprak Avrasya Doğalgaz Boru Hattı Projeleri ve Türk Dış Politikası konulu sunumunda Türkiye-Rusya İlişkilerindeki son dönemin kritik konusu olan gaz ithalatına değindi. Türkiye’nin doğalgaz depolama imkânlarının yetersiz kaldığına dikkat çeken Toprak, gaz kullanımının son yıllarda yaygınlaştırıldığını ve bunun da gaz temininde dışa bağımlılığı artırdığına dikkat çekti. Yıllık tüketimimiz 45.3 milyar m3 iken Silivri Doğalgaz Depolama Tesisimizin ancak 2.6 milyar m3 kapasiteye sahip olduğunu belirten Toprak, Rusya’nın vanayı kapatması halinde kısıtlı kullanım ile ancak 6 ay gaz kullanımına devam edebileceğimizi aktardı.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Elemanı Adnan SEYAZ Rusya’nın Enerji Politikaları sunumunda Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya Federasyonu’nun yeraltı kaynaklarını ekonomisini desteklemek için ihraç etme politikası uyguladığını vurguladı. Bu anlamda, dünyada kanıtlanmış en fazla doğalgaz rezervlerine ve dünya petrol rezervlerinin de onda birine sahip olan Rusya’da ekonominin gaz ve petrol ihracatına bağımlı olduğunu belirten Seyaz, ihracat gelirlerinin %50’den fazlasını oluşturan gaz ve petrol ihracatının iki ülke ilişkilerini karşılıklı bağımlılık temelinde okumaya sevk ettiğini belirtti. 

Panel Türkiye-Rusya İlişkileri Enerji Güvenliği Konferans

Facebook Twitter Google Plus
Türkiye-Rusya İlişkileri ve Enerji Güvenliği (17 Aralık 2015)
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.