İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kamu Diplomasisi Merkez Müdürü ve Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Ekşi'nin Yayınlanan Makaleleri (2017)

27/12/2017 13:32:31 - 30/06/2019 17:32:05 - 4046 Okunma

“Public Diplomacy: A New Framework for Foreign Policy Analysis”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1 (3), ss. 11-30, Aralık 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391822

“Dönüşerek Varlığını Sürdüren NATO’nun 2000’lerdeki Yeni Rolü: İŞİD/Terörizmle Mücadele ve Türkiye”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1 (3) ss. 43-72, Aralık 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391667

Özüm Sezin Uzun ve Muharrem EKŞİ, “Continuities and Changes in Iran’s Foreign Policy: Analysis of Syrian Case”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1 (3) ss. 205-228, Aralık 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391708

"İran’ın Transnasyonel ve Teopolitik -Şiilik- Temelli Kamu Diplomasisi", Bölgesel Araştırmalar Dergisi, İran Özel Sayısı, 1 (2), ss.46-66, Ekim 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391164

"Turkey’s Cultural Diplomacy and Soft Power Policy Towards the Balkans", Karadeniz Araştırmaları, XIV/55 - Güz 2017 - ss.189-208, http://www.karam.org.tr/Makaleler/416809188_14-Muharrem%20EK%C5%9E%C4%B0.pdf

Yayın Makale Muharrem EKŞİ KADAM

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.