İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölümümüz Araştırma Görevlisi Adnan Seyaz'ın Sovyet Sonrası Rusya Federasyonu'nda İç Siyaset Fakülte Sunumu (Mart 2016)

02/03/2016 15:32:05 - 30/06/2019 17:24:34 - 1541 Okunma

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çarşamba günleri gerçekleştirilen fakülte sunumlarında bu hafta bölümümüz Araştırma Görevlisi Adnan SEYAZ "Sovyet Sonrası Rusya Federasyonu'nda İç Siyaset: Rekabetçi Otoriter Rejimler Üzerinden Bir Okuma" başlıklı çalışmasını sundu.

Demokratikleşme teorileri çerçevesinde SSCB'nin çöküşü sonrası Rusya siyasetinin değerlendirildiği çalışmada ilk olarak Rekabetçi Otoriter Rejimler'in literatürdeki yeri, bu rejimlerin ortaya çıkışlarında tespit edilen farklı yollar, kendilerine has özellikleri ve ayakta kalmalarını sağlayan unsurlara değinilmiştir. Rusya siyasetinde ise öncelikle Yeltsin döneminde bürokratik kaos yaşayan ülkenin siyasi durumu ile 2000'li yıllarda Putin iktidarında yaşanan değişim ele alınmıştır.

Sunum

Facebook Twitter Google Plus
Adnan Seyaz Fakülte Sunumu
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.