İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

Kamu Diplomasisi Merkez Müdürü Ve Bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Muharrem Ekşi'nin Yayınlanan Makaleleri

27/12/2017 13:32:31 - 23/10/2018 16:36:11 - 628 Okunma

“Public Diplomacy: A New Framework for Foreign Policy Analysis”, Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1 (3), ss. 11-30, Aralık 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391822

“Dönüşerek Varlığını Sürdüren NATO’nun 2000’lerdeki Yeni Rolü: İŞİD/Terörizmle Mücadele ve Türkiye”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1 (3) ss. 43-72, Aralık 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391667

Özüm Sezin Uzun ve Muharrem EKŞİ, “Continuities and Changes in Iran’s Foreign Policy: Analysis of Syrian Case”, Bölgesel Araştırmalar Dergisi, 1 (3) ss. 205-228, Aralık 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391708

"İran’ın Transnasyonel ve Teopolitik -Şiilik- Temelli Kamu Diplomasisi", Bölgesel Araştırmalar Dergisi, İran Özel Sayısı, 1 (2), ss.46-66, Ekim 2017, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391164

"Turkey’s Cultural Diplomacy and Soft Power Policy Towards the Balkans", Karadeniz Araştırmaları, XIV/55 - Güz 2017 - ss.189-208, http://www.karam.org.tr/Makaleler/416809188_14-Muharrem%20EK%C5%9E%C4%B0.pdf

Yayın Makale Muharrem EKŞİ KADAM

Facebook Twitter Google Plus

Duyurular

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker'in Katılımıyla Brexit ve Sarı Yelekliler AB'nin Geleceği Konferansı...
152 Okunma
12/04/2019
İnsani Diplomasi Konferansı Düzenlenecektir (13 Mart 2019)
153 Okunma
11/03/2019
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Eylül Sayısına Makale ve Kitap Tahlili Çağrısı
126 Okunma
18/02/2019
Prof. Dr. Nuri YURDUSEV'in Katılımıyla Türk Dış Politikasında Osmanlı Mirası Konferansı...
197 Okunma
17/02/2019
Emekli Büyükelçi Dr. Oğuz ÇELİKKOL'un Katılımıyla Diplomatlık Mesleği Konferansı Düzenlenecektir...
288 Okunma
11/02/2019
Kariyer Planlamasında Yabancı Dilin Önemi Konferansı (25 Aralık 2018)
160 Okunma
24/12/2018
Kazakistan IV. Türk Dünyası Üniversiteli Gençler Yaz Okulu Hakkında
190 Okunma
16/12/2018
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Sayın Şeref MALKOÇ'un Katılımıyla Adalet, Ombudsmanlık ve...
187 Okunma
21/11/2018
Turnitin (İntihal Tespit Programı) Bilgilendirme Toplantısı Yapılacaktır
139 Okunma
21/11/2018
Current Opportunities, Challenges and Cooperation in the Balkans and Caucasus International Conference (29-30...
174 Okunma
19/11/2018
Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu Kurulacaktır
252 Okunma
19/11/2018
Prof. Dr. Tayyar ARI'nın Katılımıyla Türkiye'nin Suriye Politikası ve Türk-Amerikan İlişkileri...
942 Okunma
23/10/2018
Endonezya Günü Etkinliği (24 Ekim 2018)
354 Okunma
18/10/2018
Uluslararası İlişkiler Kulubü Toplantı Gün ve Saati (18 Ekim 2018)
257 Okunma
16/10/2018
Rosetta Stone Veritabanı Eğitimi Verilecektir (16 Ekim 2018)
276 Okunma
14/10/2018
Kariyer Hizmetleri Bilgilendirme Toplantıları (17 Ekim 2018)
309 Okunma
09/10/2018
1. Sınıf İngilizce Dersi Hakkında Duyuru
260 Okunma
08/10/2018
Ortadoğu Akademisi Temel Eğitim Programı (2018-2019)
354 Okunma
21/09/2018
Türk Eğitim Vakfı (TEV) Eğitim Bursu (Eylül 2018)
400 Okunma
04/09/2018

Haberler

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sezin İBA GÜRSOY'un T24'te Yazısı Yayınlanmıştır
2 Okunma
21/04/2019
“BREXİT ve SARI YELEKLİLER AB’NİN GELECEĞİ” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi     296 Okunma
17/04/2019
“DİPLOMATLIK MESLEĞİ” KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi     438 Okunma
11/04/2019
ÜNİVERSİTEMİZDE “İNSANİ DİPLOMASİ KÜRESEL SİYASETTE SİVİL İNİSİYATİFİN ÖNEMİ” KONULU...
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi     711 Okunma
14/03/2019
Uluslararası İlişkiler Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı Açılmıştır!
240 Okunma
07/03/2019
Fakülte Dergisi Yeni Sayısı Yayınlanmıştır
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi     105 Okunma
01/03/2019
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ, REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. BÜLENT ŞENGÖRÜR’Ü ZİYARET ETTİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi     795 Okunma
25/02/2019
“KARİYER PLANLAMASINDA YABANCI DİLİN ÖNEMİ” KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi     463 Okunma
25/12/2018
ÜNİVERSİTEMİZ KAMU DİPLOMASİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, YÖK ORTADOĞU'DA AKADEMİK MİRASI...
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi     605 Okunma
20/12/2018
Bölümümüz Araştırma Görevlisi Cihan YAYLAK'ın Kitabı Yayınlanmıştır
201 Okunma
14/12/2018
Bölüm Öğretim Üyelerimiz Marmara Üniversitesi'nde Bildiri Sunmuşlardır (Kasım 2018)
184 Okunma
04/12/2018
Bölüm Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Muharrem EKŞİ İİBF Dergisi Yardımcı Editörü Olmuştur
259 Okunma
04/12/2018
Bölüm Öğretim Üyelerimiz İstinye Üniversitesi'nde Bildiri Sunmuşlardır (Kasım 2018)
300 Okunma
03/12/2018
Kamu Diplomasisi Merkez Müdürümüz ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcımız Doç. Dr....
Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi     327 Okunma
14/11/2018
“TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI VE TÜRK AMERİKAN İLİŞKİLERİ” KONFERANSI DÜZENLENDİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi     991 Okunma
06/11/2018
KADAM Broşürü
Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi     251 Okunma
01/11/2018
Bölüm Başkan Yardımcımız Dr. Muharrem EKŞİ Doçent Ünvanı Almıştır
814 Okunma
10/10/2018
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018-2019 Akademik Yılı Oryantasyonu Gerçekleştirildi
316 Okunma
28/09/2018
Bölümümüz Araştırma Görevlisi Adnan SEYAZ Doktor Ünvanı Almıştır
186 Okunma
26/09/2018
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.